MoCA adapters staan dag en nacht aan. Dat moet natuurlijk ook wel want op elk moment kan er immers een internetverbinding nodig zijn. Maar als dat zo is dan is natuurlijk de vraag wat het energieverbruik is. 

Dit artikel beschrijft hoe de MoCA adapters op een slimme manier met energieverbruik omgaan. Aan het eind van het artikel zie je een tabel waarin je kunt lezen hoe weinig energie een MoCA adapter verbruikt. 

MoCA adapters kennen verschillende energiemomenten

MoCA adapters kennen verschillende energiemomenten waarin ze actief zijn. De MoCA Alliantie (de vereniging die in 2004 opgericht met als doel de ononderbroken toegang tot internet in en rond het huis) spreekt over energiemomenten M0, M1, M2 en M3.

We lopen die momenten stuk voor stuk door. We sluiten af met een overzicht van de verschillende energiemomenten en het energieverbruik van de MoCA adapter.

De actieve energiestand M0, hoog energieverbruik van de MoCA adapter (4 Watt)

De energiestand M0 is het energiemoment waarin de MoCA adapter actief deelneemt aan het internetverkeer. In feite de normale werksituatie.

De adapter ontvangt data en stuurt die door naar de volgende adapter die verbonden is met een internet apparaat. M0 is de meest actieve stand van de adapter en zal dan ook de meeste energie vragen van de voeding. In deze energiestand verbruikt de adapter ongeveer 4 Watt.

Maar natuurlijk is de actieve stand M0 niet continue aanwezig. Er is altijd een moment dat de adapter even niet deelneemt aan het internetverkeer. De adapter valt dan terug naar een lagere energiestand, de sluimerstand M1. 

De sluimerstand M1, gemiddeld energieverbruik van de MoCA adapter (1 Watt)

De sluimerstand M1 gaat in zodra de adapter minder actief is omdat het geen data meer zendt naar andere adapters. Natuurlijk verbruikt het dan ook minder stroom en dus ook minder energie vergeleken met de actieve stand M0. Maar helemaal nul mag het ook niet zijn omdat de adapter wel direct moet reageren als er weer data aangeboden wordt om door te sturen.

Daarom bevindt de adapter zich in een soort sluimerstand. De adapter blijft luisteren om direct actief te worden als er data aangeboden wordt. 

Om het helemaal duidelijk te maken, de adapter luistert of een bepaald gecodeerd bericht, het zogenaamde ‘wordt wakker’ bericht (De MoCA Alliantie noemt dit de WOM, de “Wake on MoCA”) is verzonden. De adapter blijft in deze energiestand nog wel berichten ontvangen maar stuurt die niet door naar andere adapters.

Zodra het ‘wordt wakker’ bericht ontvangen wordt gaat de adapter onmiddellijk weer over in de actieve stand M0 en staat klaar om data te ontvangen en weer door te geven. In deze energiestand verbruikt de adapter ongeveer 1 Watt. Als de tijdens lage energiestand M1 ook geen berichten meer worden verzonden gaat de adapter over naar de stand-by energiestand M2. Lees hierover verder.

De stand-by stand M2, laag energieverbruik van de MoCA adapter (0.3 Watt)

Na enige tijd van weinig activiteit valt de adapter terug van de sluimerstand M1 naar de stand-by stand M2. Met deze minimale activiteit verbruikt de adapter de laagst mogelijke stroom. De adapter ontvangt geen data meer.

Wel laat de adapter met regelmatige pulsen weten dat hij nog bestaat. Het wachten is op het ‘wordt wakker’ bericht om weer actief te worden. Elke 10 milliseconde luistert de adapter of het ‘wordt wakker’ bericht verzonden is. Is dat niet het geval blijft de adapter in de stand-by M2 stand.

Maar er is nog een lagere energiestand mogelijk hierna, namelijk de slaapstand M3. In deze energiestand verbruikt de adapter ongeveer 0,3 Watt.

De slaapstand M3, nauwelijks energieverbruik van de MoCA adapter (minder dan 0.3 Watt)

In de slaapstand M3 is de adapter in bijna volledige rust gekomen. In feite maakt de adapter geen deel meer uit van het MoCA netwerk. De adapter reageert ook niet meer op een ‘wordt wakker’ bericht. Ook u weer laat de adapter met regelmatige pulsen weten dat hij nog bestaat. In deze energiestand verbruikt de adapter ongeveer 0,3 Watt.

Het Power Management Subsystem PMS

Wie of wat regelt de energiestanden van de adapters? Dat regelt het energiesysteem dat onderdeel uitmaakt van het MoCA netwerk. De MoCA Alliantie noemt dit het PMS, het Power Management Subsysteem. Dit subsysteem stuurt de adapters aan als die van energiestand moeten wisselen. 

Het wisselen van energiestand kost weinig tijd. De tijd tussen het overgaan van de stand-by stand of slaapstand naar de actieve energiestand is minder dan 2 seconden. De tijd om uit de sluimerstand naar de actieve stand is zelfs vrijwel direct.

Conclusie

De MoCA adapters bieden ondersteuning om het totale energieverbruik zo laag mogelijk te houden. MoCa onderscheidt daarin 4 energiestanden. De energiestanden variëren van de actieve stand tot de slaapstand.

Energiestand van de adapterKorte toelichtingEnergieverbruik

De actieve energiestand M0

De MoCA adapter neemt actief deel aan het internetverkeer4 Watt

De sluimerstand M1

De MoCA adapter verzendt geen data meer en blijft luisteren om direct actief te worden als er data aangeboden wordt1 Watt

De stand-by stand M2

De MoCA adapter ontvangt en verzendt geen data meer en luistert elke 10 msec of het ‘wordt wakker’ bericht verzonden is0,3 Watt

De slaapstand M3

De MoCA adapter is in volledige rust en maakt geen deel meer uit van het netwerk< 0,3 Watt

Het je vragen die hier niet beantwoord zijn? Kijk dan eens op onze pagina veel gestelde vragen of stuur ons een bericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *