Storing door slechte coaxkabels

Storing door slechte coaxkabels

Slechte zijn in de meeste gevallen de oorzaak van storingen in het signaal. Dit is met de juiste apparatuur te meten op de coaxkabels. In dit voorbeeld hebben we gemeten op 810Mhz. Dit is een waar onder andere netwerken op actief zijn. Horizontaal lees je de frequenties, verticaal de sterkte van het signaal.

Meting van een goed afgeschermde coaxkabel zonder signaal

Screenshot 2014-07-07 11.25.07

Deze meting geeft aan dat er geen signaal waargenomen wordt. Dit betekend dat de afscherming van de zijn werk goed doet.

Meting van een slecht afgeschermde coaxkabel zonder signaal

Screenshot 2014-07-07 11.25.23

In deze meting nemen we signaal waar. Er wordt een 4G netwerk gemeten met een sterkte van 32dB. Tevens worden er meer radio signalen opgepakt die als ruis op de kabel ontvangen worden.

Meting van coaxkabel met signaal

Screenshot 2014-07-07 11.24.07

Dit is het signaal zoals dit over de de kabel verzonden wordt. Een ontvanger kijkt hier naar de sterkte en de kwaliteit van het signaal. De sterkte is hier 48 tot 52dB gemeten (64QAM). Het signaal is voldoende sterk om televisie te kijken. De kwaliteit kunnen we hier echter niet op aflezen.

Kwaliteit van televisie signaal

Door de bovenstaande grafieken samen te voegen kan er een grafische weergave gegeven worden van de ruis dit ontstaat in het televisie signaal. Deze ruis zorgt ervoor dat de kwaliteit van het televisie signaal verminderd en er storing ontstaan op diverse zenders.

Meting televisie signaal goed afgeschermde coaxkabel

Geen-interferentie

In de grafiek zie je de meting van de goed afgeschermde coaxkabel en de meting van het televisie signaal. De onderste gele lijn in de grafiek is het overige signaal wat zich op de kabel bevind. De ruimte tussen de gele lijnen is het televisie signaal. Deze meting geeft weer dat er geen ruis in het televisie signaal ontstaat door signalen van buiten af. De zenders zijn dan ook goed te bekijken.

Meting televisie signaal slecht afgeschermde coaxkabel

Interferentie

Bij deze meting die je dat de ruis bijna een derde van het televisie signaal in beslag nemen. De kwaliteit van het televisie signaal is dus niet optimaal. Bij het 4G netwerk wordt zelfs meer dan de helft van het televisie signaal in beslag genomen door het signaal van het 4G netwerk. Dit signaal is nu samen op de kabel gekomen en de ontvanger kan nu niet meer onderscheid maken tussen het gewone televisie signaal en de ruis. De televisie zal het kanaal geblokt doorgeven of zelfs signaal verlies tonen.

Goede coaxkabels

Goede coaxkabels en andere materialen sluiten de antenne kabel af voor signalen van buitenaf. Met goede coaxkabels kun je dus zonder storingen televisie kijken.

Goede materialen voor de binnenhuis installatie herken je altijd aan het Kabel Keur logo

LogoKabelKeur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *