Een rijgdoos is niet geschikt voor digitale televisie

Een rijgdoos is niet geschikt voor digitale televisie

Voor doorgifte van televisie signalen zijn er verschillende wandcontactdozen te koop. Één van deze wandcontactdozen is de rijgdoos of doorlusdoos. Dit type wandcontactdoos is niet geschikt voor de doorgifte van internet en digitaal televisie signaal.

Wat is een rijgdoos?

Rijgdoos - Schema

Een rijgdoos is een wandcontactdoos waarop een ingaande en uitgaande coaxkabel aangesloten kunnen worden. Door meerdere van deze rijgdozen door te lussen rijgdoos kun je eenvoudig meerdere analoge televisie aansluitingen achter elkaar realiseren.

Een installatie met rijgdozen is goed te gebruiken voor analoge radio en televisie aansluitingen. De sterkte van het signaal bepaalde de kwaliteit van het beeld en geluid. Door het gebruik van een eenvoudige antenneversterker wordt het signaal voldoende versterkt om het beeld en geluid goed te ont

vangen. Omdat bij analoog signaal de kwaliteit van het beeld en geluid wordt bepaald door de sterkte van het signaal kunnen hier weinig problemen ontstaan. Ontstaat er ruis in het signaal dan betekend dit dat het signaal niet sterk genoeg doorgegeven wordt en dit aangepakt moet worden.

Door de verhoogde demping op de uitgangen van de rijgdozen is de kans klein dat het signaal te sterk is voor de analoge televisies. Door voor de laatste wandcontactdoos te kiezen voor een einddoos of een rijgdoos met weerstand voorkomen je storingen door reflectie.

Kwaliteit signaal en digitale televisie

Bij digitale televisie is het belangrijk dat de kwaliteit van het signaal goed is. Elke overgang in een coax installatie veroorzaakt signaalverlies en kwaliteitsverlies. Een overgang in een connector is daarbij veel minder gevoelig voor kwaliteitsverlies dan in een wandcontactdoos, omdat een coaxkabel beter in een connector gemonteerd kan worden.

Een rijgdoos heeft een in en uitgang waar coaxkabels op aangesloten worden, omdat de inkomende en uitgaande kabel in de wandcontactdoos direct aan elkaar verbonden zijn is de kans op kwaliteitsverlies groter. Waar dit bij analoge televisie simpel opgelost kan worden met een versterker kun je een verslechterde kwaliteit bij digitale televisie niet herstellen en opvangen.

Verschil tussen een einddoos en rijgdoos

Een rijgdoos en een einddoos zijn technisch anders opgebouwd, waardoor de kwaliteit van het signaal zeer snel achteruit gaat bij het gebruik.

Einddoos

Deze wandcontactdoos plaats je in een installatie om een vaste muur aansluiting te maken. Op deze aansluiting sluit je bijvoorbeeld een digitale ontvanger of radio.

Een einddoos is technisch opgebouwd om te voorkomen dat storingen van buitenaf niet in de installatie kunnen instralen en dat storingen door reflectie voorkomen worden. Daarnaast raden wij het aan om een goede splitter of verdeleren te plaatsen die storingen tussen de aftakken kan blokkeren. Einddozen moeten als een sternetwerk aangesloten worden. Daarom zal een storing op een einddoos niet veel invloed hebben op de prestaties van een andere einddoos. Een goede einddoos zal nooit tot storingen kunnen leiden.

Een moderne goede wandcontactdoos heeft een inkomende- en retourdemping van 0,5 dB tot 1,5 dB en een frequentie bereik tot minimaal 1000MHz. Deze wandcontactdoos is daarom geschikt voor de doorgifte van diensten met hoge bandbreedte als internet en digitale televisie.

Rijgdoos

Een rijgdoos installeer je in serie om een vaste muuraansluitingen te maken. Een rijgdoos heeft de zelfde aansluitingen als een einddoos. Deze zijn alleen niet geschikt voor digitale apparatuur om meerdere redenen.

1. Rijgdozen hebben een zeer hoge demping. Rijgdozen kennen dempingen van 5dB, 10dB, 15dB en 20dB, dit is afhankelijk van het model. Een ander woord voor demping is verlies. Rijgdozen hebben een dermate hoog verlies dat een flinke versterker nodig is, om dit op te heffen. Een standaard televisie aansluiting kan een verlies hebben van maximaal 2 einddozen met kabels en splitters. Een rijgdoos van 5dB geeft hierbij al evenveel verlies.

rijgdoos open2. Rijgdozen hebben geen techniek om verslechtering van de kwaliteit van het signaal te voorkomen. Een rijgdoos is ontworpen om signaal rechtstreeks door te geven. Techniek om reflecties, instraling, etc. te voorkomen kan in deze wandcontactdozen niet gebouwd worden, omdat het dan niet mogelijk is om het signaal door te geven. Daarbij kunnen storingen door de doorlus van de rijgdoos zich door de gehele installatie verspreiden. Dit betekend dat storingen door de laatste rijgdoos ook problemen kunnen geven op de eerste rijgdoos.

3. Rijgdozen zijn vaak niet geschikt voor signaal met hoge bandbreedte. Rijgdozen zijn slechts geschikt voor frequenties tot 862MHz. Dit zijn frequenties gebruikt voor analoge televisie. Voor internet en digitale televisie is minimaal tot 1000MHz nodig.

Waarom is een rijgdoos niet geschikt voor digitale televisie?

Een rijgdoos is niet geschikt voor digitale televisie, omdat deze het digitale signaal niet goed doorgeeft. Buiten de sterkte van het signaal is het ook belangrijk dat er geen fouten in het signaal ontstaan. Reflecties en instraling zijn een bron van storing waardoor het digitale televisie signaal niet goed verwerkt kan worden door een televisie ontvanger.

Reflecties

Reflecteren is terug kaatsen van beeld, geluid en signaal. Denk hierbij aan een echoput of in bergen. Je roept iets en hoort het later in een lager volume terug.

Voor signaal doorgifte gebeurt hier precies het zelfde. Signaal kaatst aan het einde van een kabel, connector, splitter, etc. terug de kabel in. In moderne componenten is techniek opgenomen die het terugkaatsende signaal dermate dempt dat het signaal niet in de rest van de installatie stoort.

Bij rijgdozen ontbreekt deze techniek. Analoog signaal heeft hier veel minder moeite mee, omdat er minder draaggolven gebruikt worden om de beeld informatie over te brengen. Daarnaast kun je door het signaal te versterken deze reflectie onderdrukken.

Bij digitaal televisie signaal worden er meerdere draaggolven op verschillende manieren verzonden om meer informatie over te kunnen dragen. Omdat er meer draaggolven in gebruik zijn betekend dit dat deze gevoeliger zijn voor verstoring. Als de digitale draaggolven storing klopt de volgorde van de bits niet meer en wordt het signaal onleesbaar en daarmee onbruikbaar.

Instraling

Instraling houdt in dat er signaal op de zelfde frequentie in de installatie kan dringen. Dit is vergelijkbaar met 2 ruimten waarin 2 gesprekken in elk een andere taal gevoerd worden. Is de muur tussen de ruimte onvoldoende dik zijn de gesprekken in beide ruimtes te verstaan. Wij mensen kunnen filteren welk gesprek voor ons bedoeld is, omdat dit geluid analoog is. Door de muur dikker te maken worden de gesprekken en talen van elkaar gescheiden en hebben deze geen last van elkaar.

Bij digitaal signaal kunnen de zelfde problemen ontstaan. Als er bij digitaal signaal 2 signalen door elkaar komen ontstaat er een probleem. Digitaal signaal bestaat uit bits en meerdere digitale signalen zijn niet uit elkaar te filteren. Als het digitale signaal dusdanig verstoort wordt dat de bits niet meer leesbaar zijn ontstaan er storingen en uitval van diensten.

Een rijgdoos heeft hierbij geen afscherming aan de antenne ingang om signalen buiten de installatie te houden. Dit is dus een opening in de installatie waar signaal van DVB-T (Digitenne) en 4G (Mobiel internet) binnen treden en veroorzaken. Door het ontbreken van de juiste techniek in de rijgdoos om dit te voorkomen zal een rijgdoos daarom storing op alle aansluitingen veroorzaken.

Ondersteuning door Caiway, Delta en Ziggo

Er is geen enkele aanbieder in Nederland met digitale televisie via de kabel die rijgdozen ondersteunt. Een monteur zal bij digitale televisie altijd een rijgdoos verwijderen en vervangen voor een zogenaamde einddoos, omdat deze er niet voor geschikt is. Er bestaan dan ook gene geschikte rijgdozen om digitaal signaal door te lussen.

Goede eind wandcontactdozen

ziggo geschikt logoKabel Keur Logo
Goede eind wandcontactdozen dragen altijd het Kabel Keur of Ziggo Geschikt logo. Deze wandcontactdozen worden altijd door Caiway, Delta en Ziggo ondersteund en zijn getest op geschiktheid voor Digitale Televisie doorgifte.

3 artikel(en)
€ 15,95

Ziggo GeschiktDe Technetix TRAS 2000 wandcontactdoos is te gebruiken in analoge en digitale kabeltelevisie installaties en werkt uitstekend met Caiway en Ziggo.

Kabel Keur LogoZiggo Geschikt logo

€ 15,95

Ziggo GeschiktDe Hirschmann EDC 1000 wandcontactdoos is te gebruiken in analoge en digitale kabeltelevisie installaties en werkt uitstekend met Caiway en Ziggo.

Kabel Keur LogoZiggo Geschikt logo

€ 15,95

Ziggo GeschiktDe Astro GUT14D wandcontactdoos is te gebruiken in analoge en digitale kabeltelevisie installaties en werkt uitstekend met Caiway en Ziggo.

Kabel Keur LogoZiggo Geschikt logo