De status van het signaal kun je bij elke ontvanger bekijken. Hiermee kun je de signaalsterkte en -kwaliteit opvragen. In dit artikel gaan we dieper in op de statusbalk die zwak signaal aangeeft.

De signaalstatus van de ontvanger

De statusbalk van de ontvanger geeft in percentages aan hoe sterk het signaal is. Dit percentage geeft niet aan hoe sterk het signaal daadwerkelijk is. Signaal op de kabel wordt gemeten in dBuV of dBmV. Dit klinkt erg technisch en is voor de eindgebruiker eigenlijk niet van belang.

normale signaal sterkte en kwaliteit

De statusbalken van de ontvanger hierboven geven een signaalsterkte van 58% en signaalkwaliteit van 100%. Als het signaal gemeten zou worden zou eruit komen dat dit signaal ruim voldoende sterkte heeft en de kwaliteit uitmuntend is. Er hoeft in deze situatie dan ook niets aangepast te worden.

Voldoende signaalsterkte en toch storingen

Er kan zich een situatie voordoen waarbij je voldoende signaalsterkte hebt en toch storingen ervaart in het beeld. Geblokt en stilstaand beeld of zelfs signaalverlies kunnen uit eindelijk het gevolg zijn. Deze storingen ontstaan niet, omdat er onvoldoende signaal ontvangen wordt door de ontvanger. Interferentie is hier de oorzaak van de problemen.

normale signaal sterkte en slechte kwaliteit

Voorbeeld van storing door 4G(LTE)

Bij deze ontvanger is de signaalsterkte 40%. Dit is sterk genoeg om goed beeld weer te geven. Alleen zien we ook dat de signaal kwaliteit maar 70% is. Er is hier dan ook geen sprake van zwak signaal maar gestoord signaal. Dit is kun je zien aan het getal achter BER[E-6]. Dit getal geeft aan hoeveel fouten er in het signaal zitten. Hoe hoger dit getal is, hoe slechter de kwaliteit van het signaal. Als dit getal 0 is zitten er geen fouten in het signaal en zul je geen storingen ervaren.

Dit soort storingen is niet op te lossen door een antenneversterker te plaatsen. Deze storing wordt veroorzaakt door slechte coaxkabels, splitters en connectoren die het signaal van buitenaf niet goed tegenhouden. Deze kunnen dan bij het signaal op de kabel komen waardoor de ontvanger het beeld niet meer goed weer kan geven.

Zwak signaal en goede signaal kwaliteit

Als het signaal bij de ontvanger zwak is kan de kwaliteit nog steeds voldoende zijn. Een sterker signaal betekend niet dat het signaal ook beter van kwaliteit is. Een zwak signaal kan daarin tegen wel de kwaliteit verliezen.

zwak signaal en goede kwaliteit

Nu zie je dat de signaalsterkte maar 10% is. Dit betekend dat er een zwakker signaal wordt ontvangen door de ontvanger. Echter is de kwaliteit 100% en de BER[E-6] 0. Dit betekend dat het signaal zonder fouten door de ontvanger wordt ontvangen. Een sterker signaal zal in deze situatie geen verbetering in het beeld brengen.

De signaalsterkte geeft wel aan dat het signaal niet sterk is. Wil je nu bijvoorbeeld een langere kabel gebruiken of een extra ontvanger aansluiten dan zul je het signaal moeten versterken met een antenneversterker.

Zwak signaal versterken

Een voldoende sterk signaal met goede kwaliteit hoef je niet te versterken. Het beeld en het signaal zullen niet beter worden, de kwaliteit van het signaal is immers al 100% en kun je niet beter maken.

zwak signaal storing door 4g

Storingen door interferentie kun je niet met een versterker oplossen. Slechte coaxkabels, connectoren en splitters zijn hier veelal de oorzaak. Controleer deze dan ook of ze in orde zijn en vervang ze.

Zwak signaal met goede kwaliteit kun je versterken maar biedt voor het ontvangst geen verbetering. De ontvanger geeft echter wel aan dat de sterkte de ondergrens heeft bereikt. Wil je nu extra ontvangers aansluiten of langere kabels gebruiken dat zul je een antenneversterker moeten gebruiken.