Digitale televisie storing

Bij digitale televisie van Caiway of Ziggo komen blokkend beeld of signaal verlies voor. Deze storingen kun je zelf voorkomen. In dit artikel lees waardoor deze storingen ontstaan en hoe je ze kunt voorkomen.

Wie is waarvoor verantwoordelijk

Een televisie netwerk bestaat uit twee delen:  het klantdomein en het leveranciers domein. De klant is verantwoordelijk voor de bekabeling na het AOP, het klantdomein. De leverancier is verantwoordelijk voor het AOP en netwerk buiten de woning, het leveranciers domein.

Leveranciers domein

In iedere woning met kabelaansluiting komt er in de woonkamer of meterkast een coax kabel binnen. Dit is in vrijwel iedere situatie een groene kabel. Dit is kan alleen afwijken in oudere woningen of appartementencomplexen. Daar is de kabel dan groen. Aan het einde van deze kabel zit een Abonnee of Signaal Overname Punt (AOP of SOP).

AOPAOPAOP
Enkele voorbeelden van AOP, SOP

De binnenkomende kabel en het AOP, SOP vallen binnen het domein van de provider. Deze is er dan ook verantwoordelijk voor dat de groene kabel in takt is, er een deugdelijk AOP, SOP aanwezig is en het signaal dat het huis binnen komt in orde is. Gemiddeld genomen is een kabel aansluiting geschikt om 3 apparaten op aan te sluiten. Een modem en 2 televisies zou in veel gevallen geen probleem mogen zijn.

Klant domein

De bekabeling, splitter, versterker, wandcontactdoos, televisie, enz welke aangesloten worden op dit AOP, SOP zijn verantwoordelijkheid van de klant. Hierbij kan de leverancier alleen maar een adviserende rol bieden.

Signaal

De ruimte op de televisie kabel is ingedeeld in kleine blokjes. Dit noemen we frequenties. Analoge en digitale televisie wordt op deze frequenties naar de klant verzonden. Bij digitale televisie spreken we niet van een kanaal maar een transport stream. De televisie zenders worden per bundel van 4 tot 7 kanalen in deze transport streams over de diverse frequenties naar de klant toegezonden. Deze transport streams zijn individueel te meten.

dBµV = Decibel microvolt

Signaal wordt in sterkte gemeten in dBµV. Dit geeft de sterkte aan van het signaal. Dit signaal moet volgens de specificaties van de techniek achter de kabel voldoen aan voorwaarden voor sterkte van het signaal. De aanbieder heeft zich hierbij te houden aan minimale niveaus van het af te leveren signaal. Een apparaat heeft een minimale hoeveelheid van dit signaal nodig om zijn werking goed te doen.

MER = Modulation Error Rate

Digitaal signaal wordt gemoduleerd naar de klant over de kabel verstuurd. De MER is het fout niveau wat ontstaan bij transport over de kabel. De MER moet net als de signaal sterkte ook voldoen aan bepaalde eisen om de diensten goed te laten werken.

BER = Bit Error Rate

De BER is direct gerelateerd aan MER. Digitaal signaal bestaat uit bits. Als de modulatie fouten heeft ontstaan er ook bit fouten in het signaal. Dit is geen probleem want de techniek is erop ingericht dat fouten gecorrigeerd worden. Maar als er teveel bit fouten zijn kan er geen foutcorrectie meer toegepast worden op de apparatuur. Het gevolg daarvan is digitale televisie storing.

Soorten digitale televisie storing

Er zijn 2 verschillende soorten digitale televisie storing welke kunnen opspelen.

 1. Te hoge impedantie.
  Bij impedantie is de afname van het signaal over in dit geval bekabeling en andere materialen. Per connector, wandcontactdoos, splitter maar ook meter kabel neemt het signaal een klein beetje af. Bij het gebruikt van de juiste materialen kun je dit verlies beperken. Is de impedantie te groot en wordt hier niet op ingespeeld in de vorm van versterking of verwijdering van slechte materialen dan is de kan groot dat de apparatuur niet goed functioneert. Het resultaat is dan te zien in digitale televisie storing over vrijwel alle kanalen.
 2. Interferentie
  De term interferentie betekend: De samen of tegenwerking van verscheidene golven op dezelfde tijd en plaats. Het signaal via de kabel maakt gebruikt van frequenties om verzonden te kunnen worden. Maar ook T2000, Digitenne, LTE (4G), DAB+ zenden op deze frequenties uit. Bij interferentie houdt dit op de kabel in dat er 2 soorten signaal tegelijkertijd over de zelfde kabel gaan. De oorzaak hiervan is het gebruik van onvoldoende afgeschermde materialen. Dit is merkbaar door dat er op bepaalde digitale televisie storing optreedt.

Oorzaak van digitale televisie storing

Er zijn 3 oorzaken te noemen waardoor digitale televisie storing ontstaat.

 1. Er is een storing vanuit de provider
  • Defect AOP, SOP welke het signaal niet goed doorgeeft. Het gevolg hiervan is het niet goed functioneren van televisie en andere diensten.
  • Storing vanuit het netwerk. Het kan voorkomen dat er schade is aan de kabel naar de woning of verder in het netwerk. Dit kun je goed controleren door ook te informeren bij buren of deze ook de zelfde problemen hebben.
 2. Teveel apparaten aangesloten op de aansluitingOm het televisie analoge en digitale televisie signaal te verdelen over uw apparaten zijn er meerdere opties:
  • Splitters plaatsen. Deze splitters halen een klein beetje van de signaal sterkte af en verdeelt het signaal naar de verschillende apparaten. Door teveel te splitsen kan het signaal te laag worden waardoor de apparaten niet goed meer functioneren. Bij analoge televisie ontstaat ruis bij digitale televisie storing in de vorm van blokkend beeld en signaal verlies.

  AOP
  Voorbeeld van teveel apparaten op een televisie aansluiting

  • Versterker plaatsen. Niet iedere versterker is geschikt voor digitale televisie. Bij digitale televisie is het van belang dat het signaal zonder fouten bij de apparatuur aankomt. Bij versterkers die niet voldoen aan Kabel Keur is het risico groot dat er bit fouten in het signaal ontstaat. Ook kan het teveel versterken van het signaal een nadelig effect hebben op de werking van digitale televisie. Door het signaal teveel te versterken kan de apparatuur meer signaal ontvangen dat technisch zou mogen. De apparatuur gaat verkeerd op het signaal reageren waardoor digitale televisie storing ontstaat.
 3. Onvoldoende afgeschermde materialen
  Digitaal televisie signaal dient met zo min mogelijk storingen van buitenaf bij de apparatuur aan te komen. Door het gebruik van materialen met onvoldoende afscherming voor signaal van buitenaf veroorzaakt ook digitale televisie storing.

AOPAOP
Ongeschikte materialen

Zelf oorzaak opsporen en oplossen

Je kunt zelf de volgende stappen ondernemen om de problemen op te sporen:

 1. Controleer of je de juiste materialen gebruikt
  Gebruik altijd Kabel Keur producten als je zelf een televisie of ontvanger aansluit. Materialen die niet het Kabel Keur keurmerk dragen zijn niet gegarandeerd storingsvrij en kunnen storingen veroorzaken. Vervang deze. Zijn alle materialen Kabel Keur, goed aangesloten en heb je nog steeds storing? Zie stap 2
 2. Sluit maximaal 1 apparaat aan op de hoofdaansluiting.
  Sluit 1 apparaat met een Kabel Keur goedgekeurde kabel direct aan op de hoofdaansluiting. Is de storing verdwenen dan wordt de storing veroorzaakt door een fout in de binnenhuis installatie. Is er nog steeds een storing informeer ook bij uw buren.
 3. Informeer bij directe buren of deze ook problemen hebben. Er kan ook een netwerk storing zijn.
  Hebben zijn geen storing en jij wel en je hebt een Kabel Keur kabel gebruikt? Neem dan contact op met de aanbieder. Er is iets mis met je aansluiting.Hebben de buren ook storing? Dan speelt er een netwerk storing. Neem contact op met de aanbieder en leg uit dat er meerdere aansluitingen zijn met problemen. Deze zal dan een monteur sturen om het op te lossen.

Gebruik de juiste materialen. Gebruikt u geen Kabel Keur materialen dan is er geen garantie dat u storingsvrij televisie kan kijken.